Nuostatų tvirtinimas, keitimas ir papildymas

89. Suderintus su Mokyklos taryba nuostatus tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.

90. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi pasikeitus bendriesiems nuostatams, Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos, Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus iniciatyva.

91. Nauja nuostatų redakcija, jų papildymai, pakeitimai, pataisos derinami su Mokyklos taryba, Nuostatus tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 31 svečius online