Turtas, lėšų šaltiniai ir jų naudojimas


84. Mokykla turtą valdo, naudoja, disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

85. Mokyklos finansavimo šaltinis yra valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas, paramos lėšos, pajamos, gautos už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, tikslinės lėšos, gautos tikslinėms programoms bei projektams vykdyti, tarptautinių fondų ir organizacijų lėšos.

86. Mokyklos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatyta.

87. Finansines operacijas vykdo Mokyklos vyriausiasis buhalteris.

88. Mokykla yra paramos gavėjas.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 27 svečius online