Išsilavinimo, pasiekimų pažymėjimų išdavimas


74. Mokinio įgyti mokymosi pasiekimai įteisinami teisės aktų nustatyta tvarka išduotu dokumentu (pažymėjimu), kurio turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija arba jos įgaliota institucija.

75. Už pasiekimų pažymėjimų užsakymą, aprūpinimą, saugojimą, išrašymą, apskaitą, atsiskaitymą už panaudotus blankus ir pažymėjimų apskaitos žurnalų atsako Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui.

76. Duomenis pažymėjimams Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės auklėtojas, kuris atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

77. Už sugadintus pažymėjimų  blankus atsiskaitoma iš Mokyklos biudžeto.Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 30 svečius online