Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas


69. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai  ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys darbuotojai atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

70. Mokytojų atestaciją, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, vykdo Mokyklos atestacijos komisija.

71. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta pagal Mokyklos metinėje programoje patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 20 svečius online