Priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas


63. Mokyklos direktorių atviro konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Palangos miesto savivaldybės taryba.

64. Mokyklos direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia įstatymų nustatyta tvarka direktorius.

65. Mokyklos direktoriaus, jų pavaduotojų ugdymui, ūkiui, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

66. Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo. Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

67. Kitų darbuotojų darbo užmokesčio tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

68. Jei Mokykla sutaupo lėšų, metų pabaigoje Mokyklos darbuotojams gali būti išmokomos priemokos ar premijos, vadovaujantis teisės aktais ir kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 33 svečius online