Bendrosios nuostatos

 
1. Mokyklos pavadinimas:

1.1. visas mokyklos pavadinimas – Palangos „Baltijos" pagrindinė mokykla;

1.2. sutrumpintas mokyklos pavadinimas – „Baltijos" pagrindinė mokykla (toliau tekste – Mokykla).

2. Mokyklos įsteigimo data – Palangos miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1989 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 50 „Dėl miesto naujų mokyklų".

3. Mokyklos veiklos pradžios data – 1989 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 680, priklausomybė – savivaldybės, kodas – 20.

5. Mokyklos grupė –  bendrojo lavinimo mokykla, kodas – 3120.

6. Mokyklos tipas –  pagrindinė mokykla, kodas – 3123.

7. Mokyklos buveinė: Sodų g. 50, LT–00148 Palanga.

8. Mokymo kalba – lietuvių.

9. Mokyklos steigėjas – Palangos miesto savivaldybė, identifikavimo kodas – 111101343,  adresas –  Vytauto g. 112, LT – 00153 Palanga.

10. Mokymo forma – dieninė, savarankiškas mokymasis ir mokymas namuose.

11. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

12. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

13. Kitos veiklos rūšys:

13.1. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

13.2. vaikų poilsio stovyklų veikla;

13.3. kompiuterių nuoma;

13.4. ekskursijų organizatorių veikla;

13.5. sportinis ir rekreacinis švietimas;

13.6. kultūrinis švietimas;

13.7. švietimui būdingų paslaugų veikla;

13.8. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

13.9. bibliotekų, archyvų muziejų ir kita kultūrinė veikla;

13.10. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

13.11. kitų maitinimo paslaugų teikimas;

13.12. sporto įrangos nuoma.

14. Mokykla išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus:

14.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kodas – 2055;

14.2. pažymėjimą, kodas – 2058;

14.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas –  1001;

14.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas  – 2002;

14.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą – 2701;

14.6. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, kodas – 1701.

15. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei nurodymais ir šiais nuostatais.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 22 svečius online