Konsultacijų tvarkaraštis


PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2021-2022 M.M.
 

Nr. Mokytojo pavardė ir vardas Konsultacinės valandos KAB./VIETA
 1.  
Afanasjevienė Monika, tikyba V, 12.50 – 13.15 Sp.Pagr
 1.  
Baltmiškienė Soneta, šokis III, 12.50 – 13.15 Aktų salė
 1.  
Baranauskas Gintvilas  gamta II, 13.30 – 13.55 208
 1.  
Baranauskienė Danguolė, biologija, gamta IV, 13.45 – 14.30 208
 1.  
 Baškienė Reda, anglų k. II, 14.15 – 15.00 206
 1.  
Bloškienė Laima, fizinis ugd. III,
9.45 – 9.55
10.45 – 11.00
11.45 – 12.05
 
 
Sporto salė
 1.  
 Burbienė Rimantė, anglų k. I, 13.55 – 14.40 305
 1.  
Bušmaitė Monika, pagrindinis I, 12.50 – 13.35 spPagr.
 1.  
Daukšienė Dalytė, pradinis III, 13.00 – 13.45 4c
 1.  
Diovkšienė Laima, pradinis I, 12.50 – 13.35 SpD
 1.  
Dobrovolskienė Asta, geografija IV, 14.15 – 15.00 314
 1.  
Dočkus Arvydas, fizinis ugd. III, 14.45 – 15.10 Sporto salė
 1.  
Dočkuvienė Rita, lietuvių k. V, 14.00 – 14.45 306
 1.  
Galdikienė Živilė, pradinis V, 11.45 – 12.30 2a
 1.  
Garbenčienė Nijolė, matematika I, 13.50 – 14.35 301
 1.  
Gaudėšienė Jūratė, muzika III, 14.40 – 15.25 315
 1.  
 Griciuvienė Leonora, technologijos II, 14.45 – 15.30
 
Namų ruošos kab.
 1.  
Griciuvienė Rasa, pradinis II, 12.50 – 13.35 1b
 1.  
Gulbinskas Algirdas, technologijos II, 14.40 – 15.25 Dirbtuvės
 1.  
Gulbinskienė Reda, pradinis V, 11.45 – 12.30 2c
 1.  
Jansonienė Alma, vokiečių k. I, 9.45 – 9.55
V,  9.40 – 9.55
313
206
 1.  
Janulienė Lida, lietuvių k. III, 14.15 – 15.00 TEAMS
 1.  
Jocienė Kristina, pradinis I, 12.50 – 13.35 1c
 1.  
Jotkėlienė Danutė, pradinis IV, 12.50 – 13.35 4a
 1.  
Kapica Diana, matematika, IT IV, 13.55 – 14.20 215
 1.  
Kapica Rolandas, IT I, 14.40 – 14.55 215
 1.  
Kaušienė Audronė, pradinis III, 13.45 – 14.30 2b
 1.  
 Kniukštienė Irma, istorija II, 11.50 – 12.05
IV, 11.50 – 12.00
 
320
301
 
 1.  
Kukta Egidijus, fizinis ugd. IV, 10.45 – 11.00
11.45 – 12.05
 
Sporto salė
 1.  
Kuzmickienė Asta, lietuvių k. III, 14.15 – 15.00 303
 1.  
Kvasytė Pulkerina, pradinis I, 12.50 – 13.35 3b
 1.  
Leonavičienė Jūratė, pradinis I, 12.50 – 13.35 Emoc.
 1.  
Litvaitytė Ieva, technologijos, dailė III, 14.40 – 15.25 Namų ruošos kab.
 1.  
Liustrovienė Aušra, istorija II, 14.45 – 15.30 311
 1.  
Matkevičienė Svajonė, lietuvių k., IT I, 13.55 – 13.25 201
 1.  
Matuliavičienė Lina, chemija II, 14.45 – 15.10 212
 1.  
Narvilienė Laimutė, matematika I, 13.00 – 13.45 225
 1.  
Navickas Dainius, geografija IV, 14.30 – 14.55 201
 1.  
Navickienė Daiva, geografija, gamta III, 14.30 – 14.55 Infocentras
 1.  
Niedvarienė Ilona, rusų k. I, 14.15 – 15.00 207
 1.  
Pakalniškienė Dalia, anglų k. II, 14.15 – 15.00 302
 1.  
Paulikas Pranas, fizika III, 14.45 – 15.10 313
 1.  
Paulikienė Eglė, tikyba I, 14.40 – 15.05 313
 1.  
Pumpurs Silvija, etika II, 14.40 – 15.05 217
 1.  
Ramanauskienė Aida, etika I, 9.45 – 9.55;
10.45 – 11.00
225
 1.  
Raščiauskienė Jūratė, matematika II, 14.15 – 15.00 320
 1.  
Remeikienė Ingrida, pagrindinis I, 12.50 – 13.35 spR
 1.  
Simonaitienė Otilija, rusų k. I, 9.45 – 9.55
III, 10.45 – 11.00
314
313
 1.  
 Ščerbakovienė Reda, dailė II, 14.40 – 15.05 309
 1.  
Šiupinienė Dalia, pradinis II, 12.50 – 13.35 4b
 1.  
 Užkuratienė Skaistutė, muzika I, 14.15 – 15.00 315
 1.  
Vaičiūnienė Živilė, prancūzų k. I, 9.45 – 9.55;
10.45 – 11.00
205
 1.  
Valančauskienė Virginija, pradinis I, 12.50 – 13.35 LAV.
 1.  
 Vaserienė Giedrė, anglų k. II, 13.55 – 14.40 213
 1.  
Vitkauskas Algimantas, fizinis ugd. IV, 13.00 – 13.45 Sporto salė
 1.  
Vitkauskienė Irena, pradinis IV, 12.00 – 12.45 1a
 1.  
Žaromskienė Aurelija, pradinis III, 12.50 – 13.35 3a
 1.  
Žeferskienė Remigija, pradinis II, 12.50 – 13.35 3c
 1.  
 Žeimienė Ina, anglų k. III, 14.15 – 15.00 205

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 45 svečius online