Istorija

     Mokyklos pavadinimas – Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla. Mokyklos įsteigimo data – Palangos miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1989 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 50 „Dėl miesto naujų mokyklų“. Mokyklos veiklos pradžios data – 1989 m. rugsėjo 1 d. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 680, priklausomybė – savivaldybės, kodas – 20.

Mokyklos grupė –  bendrojo lavinimo mokykla, kodas – 3120.

Mokyklos tipas –  pagrindinė mokykla, kodas – 3123.

Mokyklos buveinė: Sodų g. 50, LT–00148 Palanga.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos steigėjas – Palangos miesto savivaldybė, identifikavimo kodas – 111101343,  adresas –  Vytauto g. 112, LT– 00153 Palanga.

Mokymo forma – dieninė, savarankiškas mokymasis ir mokymas namuose.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

Mokyklos vizija

     Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą modernioje, saugioje ir  sveikoje ugdymo aplinkoje

Mokyklos misija

    Palangos ,,Baltijos‘‘ pagrindinė mokykla – teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir specialųjį išsilavinimą. Ugdo dorovingą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis gyvenimo realybėje, integruotis į visuomeninę veiklą, skiepija pilietines tautines vertybes.


Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 97 svečius online