Rugsėjo 1-oji


    
    Rugsėjo 1 d. mokyklos kieme susirinko 509 mokiniai, pilni vasaros įspūdžių, pailsėję ir pasiryžę šturmuoti mokslo viršūnes. Labiausiai mokslo metų pradžios laukė ir jaudinosi penktokai – jų šiais metai laukia daug naujovių – pažymiai, dalykų mokytojai, o pradinių klasių mokytojas, globojusias keturis metus, pakeis tokios pat rūpestingos klasių auklėtojos V.Šiušienė ir L.Narvilienė.

    E.Navickaitės ir J.Macijauskaitės daina ir audringais plojimais buvo sutikti vyriausi mokyklos mokiniai, dešimtokai, kurie kartu už rankos atsivedė savo pamainą – 37 nedrąsius pirmokus, dar besidairančius ne mokytojos, o mamos ar tėčio. Jiems dešimtokai ir vyresnių pradinių klasių mokiniai įteikė mažas dovanėles.

    Giedant Lietuvos Respublikos himną Lietuvos vėliavą pakėlė ir taip Mokslo  metų pradžią paskelbė 10 a klasės mokinė A.Gintautaitė, Europos Sąjungos Jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo I vietos laimėtoja ir tarptautinės jūrinių tyrimų mokslinės ekspedicijos dalyvė.

    Sveikinimo žodžius visiems susirinkusiems tarė mokyklos direktorius A.Kniukšta, Palangos vicemeras R.Garolis, Palangos moterų Lains klubo, globojančio mokyklos neįgaliuosius, prezidentė A.Karteškina, dešimtokai ir pirmokai. Netikėtas siurprizas laukė 5a klsės mokinės, „Dainų dainelės“ laureatės I.Gabrytės – jai buvo įteiktas mero V.Stalmoko padovanotas dviratis.
Nuskambėjus pirmajam skambučiui visus į klases palydėjo tradicinis mokyklos šokio kolektyvo „Pajūris“, skinančio laurus respublikos konkursuose, šokis.
 

SĖKMINGŲ VISIEMS NAUJŲ MOKSLO METŲ!

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 29 svečius online