Privalomos literatūros sąrašas


5-6 klasėms


Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)
 
Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės)
Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių.
Stiklo kalnas
Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris
Šatrijos Ragana. Irkos tragedija
J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka)
A. Vienuolis. Padavimai ir legendos arba V. Krėvė. Dainavos šalies senų
žmonių padavimai, arba A. Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos (pasirinkti kūriniai)
V. Krėvė. Galvažudys
J. Aistis. Peizažas
S. Nėris. Eglė žalčių karalienė
A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė
P. Cvirka. Vaikų karas
H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai
V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)
S. Geda. Baltoji varnelė arba J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala
Zarasuose, arba Bilietas iš dangaus, arba V. Kukulas. Vėjo birbynė (pasirinkti
eilėraščiai)


Visuotinės literatūros tekstai
 
Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos apie pasaulinį tvaną
arba Nojaus arką)
H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)
F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas arba S. Kūlidž (S. Coolidge).
Ką nuveikė Keitė, arba L. M. Montgomeri (L. M. Momtgomery). Anė iš Žaliastogių,
arba E. H. Porter. Poliana, arba J. Spyri. Heida
A. Čechovas (pasirinkta novelė)
J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors? arba N. Bebit (N. Babbitt).
Amžinieji Takiai, arba M. Endė (M. Ende) Momo, arba Nuostabus pasakojimas
apie laiko vagis ir mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką
Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė į Kretą)
T. Janson. Burtininko skrybėlė arba Muminuko tėčio memuarai
A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko
duktė
K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins) arba E. Doneli (E.
Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai, arba J. Richter. Lydekos vasara
A. De Sent-Egziuperi (A. De Saint-Exupéry). Mažasis princas
M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai


7-8 klasėms


Lietuvių literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

K. Donelaitis. Metai (ištrauka)
V. Pietaris. Algimantas (ištrauka)
Maironis. Jūratė ir Kastytis
V. Krėvė. Skerdžius
J. Biliūnas. Laimės žiburys
S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai)
K. Boruta. Baltaragio malūnas
K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis
M. Martinaitis. Žemės dukra
J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)
B. Radzevičius. Žmogus sniege
B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos novelės)
J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai
 
Visuotinės literatūros tekstai  (norodomi abėcėlės tvarka)
 
Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie
nupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal
Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus).
R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga arba Akies mirksniu (pasirinkti
kūriniai)
R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas
D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas mitas)
V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas
M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija
Homeras. Odisėja (ištraukos)
A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina
L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas
E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė (pasirinkti kūriniai)
O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
arba Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta
Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos)


9-10 klasėms


Lietuvių literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
Gedimino laiškai (pasirinktinai)
M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)
A. Baranauskas. Anykščių šilelis
Maironis. Pavasario balsai
V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)
J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
Žemaitė. Marti
J. Savickis. Kova arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos)
(pasirinkta novelė)
A. Vaičiulaitis. ValentinaarbaI.Šeinius. Kuprelis
K. Binkis. 100 pavasarių
H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)
V. Mačernis. Poūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai)
B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka)
A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)
J. Aputis arba R. Granauskas (1 ar 2 pasirinktos novelės)
J. Grušas. Barbora Radvilaitė arba Meilė, džiazas ir velnias
A. Mackus. Žodžiai ir raidės arba Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti kūriniai)
M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai)
S. Šaltenis. Riešutų duona
J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai arba S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos
V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)
 
Visuotinės literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
Sofoklis. Edipas karalius arba Antigonė
Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį,
pasakojimas apie Babelio bokštą). Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos
pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
Rolando giesmė arba Tristanas ir Izolda, arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos)
Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas (ištrauka)
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras arba Makbetas
Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Don Žuanas arba Tartiufas
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Vėlinės arba Konradas Valenrodas (pasirinktos
ištraukos)
O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo arba Eugenija Grande
A. Platonovas arba I. Buninas (pasirinktas apsakymas)
R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis
obeliskas
Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 29 svečius online